Τι είναι Brand?

brand (n.)
Old English brand, brond “fire, flame; firebrand, piece of burning wood, torch,” and (poetic) “sword,” from Proto-Germanic *brandaz (cognates: Old Norse brandr, Old High German brant, Old Frisian brond “firebrand, blade of a sword,” German brand “fire”), from root *bran-/*bren- (see burn (v.)). Meaning “identifying mark made by a hot iron” (1550s) broadened by 1827 to “a particular make of goods.” Brand name is from 1922.

Γενικά brand είναι το όνομα που αναγνωρίζουμε ότι ανήκει και ταιριάζει σε ένα προϊόν ή οργανισμό (Χρήστος Χέλμης).

A Brand is nothing more than a set of impressions that lives in consumers’ minds. (Peter Economides)

Για μας, brand είναι η αίσθηση, η ανάμνηση, ο μύθος, η ανάγκη που δημιουργείται στο μυαλό μας – χωρίς πολύ σκέψη – όταν ακούμε ή βλέπουμε κάποιο προϊόν, ένα λογότυπο, ακούμε ένα γνωστό jingle ή περνάει γρήγορα μια εικόνα από μπροστά μας…

Και τονίζουμε τις λέξεις “χωρίς πολύ σκέψη” γιατί αυτή είναι η επιτυχία του brand!

Τί είναι Branding?

Όλα αυτά που χρειάζεται να γίνουν για να δημιουργηθεί ένα brand… και ερχόμαστε να κάνουμε για σας. Να δημιουργήσουμε το δικό σας brand! Τί λέτε; Ξεκινάμε;

Μελέτη, ανάλυση αναγκών, μελέτη ανταγωνισμού, προγραμματισμός εργασιών, δημιουργικό design, φωτογράφηση, κειμενογράφηση, εκτύπωση, παραγωγή, ανάπτυξη ιστοσελίδων, παραγωγή εταιρικών video, εταιρικές εκθέσεις (με ειδίκευση στο τρόφιμο…!). Ναι, η ομάδας μας μπορεί να υποστηρίξει αυτές τις ενέργειες γιατί υπάρχει η γνώση, η εμπειρία, τα βιογραφικά και φυσικά οι αμέτρητες δουλειές που έχουμε πραγματοποιήσει και είναι ικανές να σας πείσουν.

 
Back to top